دانش بنیان

سطح بندی و انواع شرکت های دانش بنیان

سطح بندی انواع شرکت های دانش بنیان

طبق آئین نامه ارزیابی شرکت های دانش بنیان، شرکتی که بتواند هر سه شرط مرحله تولید، شرط سطح فناوری و شرط تسلط بر دانش فنی (مطابق با معیارهایی که هر حوزه فناوری به صورت جداگانه منتشر کرده است) را به صورت همزمان احراز نماید، شرکت دانش بنیان محسوب خواهد شد. حال مفصل در مورد این سه شرط بحث خواهیم کرد.

شرط مرحله تولید:

 • شرط مرحله تولید معبر ورود به فرآیند ارزیابی دانش بنیان است و در صورتی که احراز نشود فرآیند ارزیابی صورت نخواهد گرفت.

تبصره: اخیرا قانون جدیدی برای پذیرش شرکت ها به عنوان مستعد دانش بنیان به تصویب رسیده است که وججود شرط مرحله تولید برای آن صدق نمی کند.

 • یعنی محصول یا محصولات مورد نظر باید دارای حداقل یک نمونه آزمایشگاهی با عملکرد، خواص و کارایی مشخص باشد.

نکته: در صورتی که عملکرد و خواص یک محصول منوط به تایید یک مرجع و سازمان خاص با توجه به ملاحظات کاربری آن محصول داشته باشد، در صورت وجود نمونه اولیه شرط مرحله تولید احراز نخواهد شد.

 • برای خدمات و دانش فنی شرط احراز مرحله تولید، سابقه قبلی اجرا و فروش خدمات و دانش فنی وجود دارد.
 • شرط مرحله تولید به صورت بله یا خیر است.

شرط سطح فناوری:

 • شرط سطح فناوری تعیین کننده رتبه فنی محصول و یا محصولات دانش بنیان است. سطح بندی دانش بنیان به طور کلی دارای 3 سطح است که در حقیقت میزان امتیازات شرکت ها بر اساس این سطح بندی مشخص می شود. ملاک این سطح بندی کاملا نسبی و به صورت پویا می باشد. به طوری که ملاک ها و معیارها در هر حوزه فناوری، نسبت به بالاترین سطح تکنولوژی محصولاتی که مراجعه کرده اند، تنظیم می شود. این ملاک ها و معیارها تحت عنوانی به نام معیارهای تفصیلی در هر حوزه فناوری، تنظیم و منتشر شده است.
 • شرط سطح فناوری میزان پیچیدگی دستیابی به دانش فنی، فرآیند طراحی، فرآیند ساخت و تولید و یا کاربری یک محصول است. به هر میزان که دستیابی به هر کدام مستلزم تلاش و تحقیق و توسعه و سعی و خطای بیشتری باشد، می توان سطح بالاتری را برای آن محصول متصور بود.
 • در صورت نداشتن سطح فناوری وبا وجود احراز دو شرط دیگر شرکت دانش بنیان نخواهد شد.

شرط تسلط بر تحقیق و توسعه:

 • شرط تسلط، شرط پایانی و فیلتر نهایی برای دانش بنیان یک شرکت است. در صورتی که این شرط احراز نشود ولو در صورت احراز دو شرط دیگر دانش بنیان نخواهد شد.
 • شرط تسلط میزان اشراف بر دانش فنی طرحی، ساخت، پارامترهای تعیین کننده خواص، کارآیی در بخشهای کلیدی یک محصول یا خدمات است.
 • شرط تسلط به صورت بله یا خیر است.

زمانی که یک شرکت هر سه شرط را به صورت همزمان برای محصول یا محصولات خود احراز کند دانش بنیان خواهد شد و در یکی از دسته های نوپا و تولید طبقه بندی خواهد شد. که در ادامه درباره آنها بیشتر خواهید دانست.

مراحل دانش بنیان شدن

انواع شرکت های دانش بنیان:

شرکت های دانش بنیان در دو نوع کلی تقسیم بندی می شوند. نوپا و تولیدی.

 • نوپا شرکت هایی هستند که عمدتا تازه تاسیس بوده و در سابقه فعالیت خود تا کنون اظهارنامه مالیاتی نداشته است.
 • تولیدی نیز شرکت هایی هستند که فعالیت آنها عمدتا مسبوق به سابقه بوده و دارای اظهارنامه مالیاتی هستند.

فرق شرکت های دانش بنیان نوپا و تولیدی درچیست؟

نوپا و تولیدی تمایزی است برای بهره مندی از مزایای دانش بنیان است و شاید بخش عمده ای از آن وابسته به امور مالیاتی باشد. به عنوان مثال یک شرکت دانش بنیانی که به صورت سطح یک تایید شده و تا کنون اظهارنامه مالیاتی نداشته، برای بهره مندی از معافیت مالیاتی باید اولین فروش اظهارنامه خود را به ثبت برساند و نوع تولیدی ارتقاء یابد(نتیجه اینکه معافیت مالیاتی صرفا برای شرکت های تولیدی نوع 1 خواهد بود.). از طرفی بخش دیگری از این تمایز مربوط به مدل حمایتی شرکت های تولیدی و نوپا است که طبیعتا متفاوت و متمایز خواهد بود. به این معنا که مدل حمایتی شرکت های با سابقه و شرکت هایی که به تازگی شکل گرفته اند و حتی ممکن است محصول خود را به صورت صنعتی نیز تولید نکرده باشند، قطعا متفاوت خواهد بود و سازوکارهای متفاوتی خواهند داشت.

5/5 (1 نظر)
بازگشت به لیست

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

درحال ارسال