معیارهای تفصیلی حوزه سخت‌افزارهای برق و الکترونیک، تجهیزات پزشکی، لیزر و فوتونیک

با توجه به تفاوتهای فنی در صنایع مختلف، به منظور سنجش دو شرط سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، معیارهای تفصیلی
زیر تدوین شده است. اگرچه وجود تمامی این معیارها برای تایید محصولات ضروری نیست، لکن محصولاتی که واجد تعداد بیشتری از این
معیارها باشند، به احتمال بیشتری تایید میشوند. ارزیابی سطح فناوری محصولات در «پیوست نمونه هایی از ارزیابی سطح فناوری»، براساس
معیارهای تفصیلی زیر ارایه شده است. 

الف- معیارهای تفصیلی شرط سطح فناوری

 • وجود پردازش
 • وجود ماژول پیچیده
 • وجود فناوری پیچیده (همانند ساخت ادوات نیمه هادی، تراهرتز، )SOC ،UHV
 • وجود فرآیندهای پیچیده در تولید و ساخت محصول
 • وجود استانداردهای پیچیده
 • فاصله قابل قبول با سطح جهانی
 • منحصر به فرد بودن در کشور
 • گره های فناورانه
 • نیاز به تخصص و رشته های متنوع
 • دارا بودن فرآیند تجمیع پیچیده (System Integration)
 • دارا بودن دقت بالا در خروجی، ساخت محصول و یا تلرانس های ساخت و طراحی
 • بازدهی بالا
 • وزن و حجم کم نسبت به پلتفرم
 • پردازش موازی
 • هوش مصنوعی
 • داده های حجیم، پردازش های ابری
 • ASIC وDSP ،FPGA
 • تنوع فناوری های استفاده شده در محصول
 • قابلیت اطمینان بالا
 • دارا بودن EMCو EMI
 • قابلیت تغییر نرم افزاری یک سخت افزار (SDR)
  • Embedded کردن یک سخت افزار
 • کم مصرف بودن
 • Platform نویسی
 • قابلیت استفاده از محصول در سامانههای هوایی، فضایی و یا دریایی
 • قابلیت کار در شرایط محیطی سخت (نویز محیطی، دمای فوقالعاده، رطوبت بالا، گرد و خاک، ارتعاشات بالا، شتابهای بالا، سیلینگ)
 • خنک کاری ویژه
 • سرعت بالا 
 • ·         پایداری بالای محصول

  ·         Real Time  بودن

  ·         فرکانسهای عملکردی بسیار بالا یا بسیار پائین

  ·         مدیریت  Clutter   

  ·         تأمین امنیت نرمافزاری و سخت افزاری 

ب- شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه

 • دارا بودن شبیه سازی
 • نتایج تست های انجام شده: نحوه تست زیرسیستم ها و سیستم به شکل جداگانه، آشنایی با شرایط پذیرش آزمون های تعریف شده 
 • ارائه استانداردهای تعریف شده و گذرانده شده
 • تسلط به الگوریتم ها
 • دارا بودن کدهای پردازنده میکرو و FPGA
 • چک کردن نقشه ی بورد (Board Schematic)
 • چک کردن PCB
 • نشان دادن کدهای برنامه نویسی و اجرا نمودن آنها و قابلیت تغییر در کد و ارائه نتیجه
 • چک کردن عملکرد هر زیرسیستم
 • آشنایی با فرآیند تجمیع محصول (System Integration)
 • وجود نقشه های مکانیکی
 • چک کردن مستندات طراحی و ساخت محصول در شرکت هایی که استاندارد ایزو 1009دارند
 • استفاده از نرم افزارهای تخصصی
 • تعداد و تخصص متخصصین شرکت
 • تناسب تعداد متخصصین با سطح فناوری شرکت
 • آشنایی با نحوه پیاده سازی پروتکل ها
 • محاسبات و مدلسازی های بخشهای پیچیده و مهم سیستم
 • توضیح عملکرد محصول و مشخصه های فنی
 • وجود تاریخچه و موزه برای محصول و نقشه ها و محاسبات و فرآیند طراحی
 • مفایسه فنی با رقبای موجود
 • نحوه و فلسفه انتخاب قطعات محصول
 • تسلط به بلوک دیاگرام محصول
 • آشنایی با تکنولوژی های قبل و بعد
 • آشنایی با نحوه تعمیر و عیب یابی محصول
 • تناسب انبار قطعات و ماژول ها با حجم فروش
 • تناسب کارکرد محصول با ماژول های پیچیده
 • قابلیت ایجاد تغییر در محصول
 • Log های اندازهگیری Historical Records  
 • مهندسی و معماری نرم افزار
 • امنیت نرم افزاری و سخت افزاری محصول  
مرجع تمامی این اطلاعات کارگروه ارزیابی دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد.
فروشگاه