معیار تفصیلی حوزه تجهیزات آزمایشگاهی، قطعات و ماشین آلات ساخت و تولید

با توجه به تفاوتهای فنی در صنایع مختلف، به منظور سنجش دو شرط سطح فناوری و طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه، معیارهای تفصیلی زیر تدوین شده است. اگرچه وجود تمامی این معیارها برای تایید محصولات ضروری نیست، لکن محصولاتی که واجد تعداد بیشتری از این معیارها باشند، به احتمال بیشتری تایید میشوند.

الف- معیارهای تفصیلی شرط سطح فناوری

بازه و دقت پارامترهای عملکردی یا قابل اندازه گیری یا پارامترهای فرایند تولید شامل:

 • دما
 • فشار
 • رطوبت
 • دور
 • گشتاور
 • بازده
 • ابعاد
 • میزان آلایندگی
 • زمان پاسخ
 • دقت و حساسیت
 • قابلیت اطمینان
 • قابلیت کنترل
 • توان
 • درجه آزادی
 • کورس عملکرد
 •  
 • انعطاف و تطبیقپذیری
 • بالانس و توازن
 • عمر و مداومت کارکرد
 • وزن، حجم، چگالی،
 •   سختی،
 • زبری، تردی، چقرمگی و ..

میزان مقاومت در برابر:

 • تنش های مکانیکی (تنش های محوری، برشی،
  لهیدگی، خمش، پیچش، پسماند)
 • سایش و خوردگی 
 • تنشهای حرارتی 
 • ارتعاش
 • انواع نویز (الکتریکی، مغناطیسی، و

  الکترومغناطیسی، آکوستیک، ..)

 •  فرابنفش

 •  گرد و غبار

 •  رطوبت

 •  نشت

 میزان حساسیت و دقت مورد نیاز در طراحی شامل:

 • انتخاب، شناسایی، و مهندسی ساختار مواد و فرمولاسیون آن (از جمله تعداد اجزاء، خواص مطلوب ماده و…) 
 • طراحی ابعاد و هندسه (از جمله میزان عدم تقارن و درهم تنیدگی اجزاء، تلورانسهای طراحی، تنوع اجزا و اتصال آنها، یکپارچگی اجزا و…) 
 • طراحی مکانیزم و عملکرد (از جمله پیچیدگی مکانیزم هیدرولیک، پنوماتیک، الکترونیک، شیمیایی، نوری و … و یا ترکیبی از آنها

میزان پیچیدگی نهفته در یکپارچهسازی، ناشی از:

 • تعدد اجزاء و بخشهای اصلی
 • تنوع مکانیزم و عملکرد ماژولها ( از جمله تنوع در منطق و پروتکل ارتباطی ماژولها، تعدد Interfaceو ،buH، Convertor
  …، اتصالات بین ماژول ها وConductor، Regulator ،Distributor،Terminal ،Bus)
 • ابعاد و حجم

میزان پیچیدگی نهفته در فرایند تولید، ناشی از:

 • هندسه پیچیده
 • متریال و مواد اولیه خاص که باعث پیچیدگی فرایند تولید میشود (از جمله مواد با آسیبپذیری بسیار بالا، قابل انفجار، قابل اشتعال،سمی، بسیار گران قیمت و…)
 • روشهای خاص تولید (از جمله شیوه های پوششدهی، فرمدهی، سختکاری، عملیات حرارتی، و …)
 • شرایط و استانداردهای محیط و شرایط تولید
 • شرایط خاص تست و آزمایشهای عملکردی محصول
 • پیچیدگی ناشی از اختلاف دانش فنی تولید آزمایشگاهی و تولید صنعتی 
 • میزان پیچیدگی ناشی از شرایط کاربری مندرج در استانداردهای خاص و یا سرویسهای ویژه (از جمله استانداردهای هوایی، فضایی، دریایی، نظامی، نفت و گاز و پتروشیمی، پزشکی (کلاس خطر) ، و سرویسهایی مانند EX  وOffshore service …،Cryogenic Service ،Servic

میزان پردازش داده و هوش سیستم شامل؛

 •  هوش مصنوعی ( از جمله بکارگیری الگوریتمهای ژنتیک، شبکه عصبی، مورچگان و …)
 •  توانمندی یادگیری ( از جمله یادگیری نظارتی، غیر نظارتی، تقویتی و …)
 •  تصمیمگیری و خودکاری سیستم
 •  سطح اتوماسیون ماشین آلات
 •  تنوع و تعدد دریافت داده
 •  تنوع و تعدد خوانش شرایط محیطی و عملکردی و
 •  پردازشهای موازی، سریع، دادههای حجیم، و پردازشهای پیچیده

ب- شرط طراحی مبتنی بر تحقیق و توسعه

 اسناد و شواهد طراحی شامل: 

 • طراحی مفهومی عملکرد و اجزاء اصلی سیستم
 • الگوریتمها و فرایندهای هر ماژول
 • آنالیز ابعادی و متریالی نمونههای مهندسی معکوس شده
 • مطالعات صورت گرفته بر روی نمونه های سایر تولیدکنندگان 
 • مطالعات صورت گرفته در خصوص تقاضای بازار و مشخصات فنی و عملکردی محصولات 

نتایج و کدهای مربوط به انواع شبیهسازی عملکرد سیستم و ماژولهای اصلی آن شامل

 • شبیه سازی هندسی و ابعادی
 •  شبیه سازیهای دینامیکی، ترمودینامیکی،
 • هیدرودینامیک و سیالاتی
 •  شبیه سازی الکترونیکی، میکروالکترونیکی، و
 • مکاترونیکی
 •  شبیه سازی مولکولی و سلولی
 •  شبیه سازی ساختار مواد
 •  شبیه سازی تجزیه و تحلیل انواع سیگنال
 •  شبیه سازیهای مربوط به فرایند تولید شامل
 • شبیه سازی جوشکاری، ریختهگری، پوششدهی و.. 

تغییرات در طراحی نسخه های مختلف محصول ناشی از: 

 • بازخوردها و یا سفارش تخصصی مصرف کننده
 • تست نمونه های اولیه
 • تحقیق و توسعه به منظور ارتقاء عملکرد، ایجاد تنوع در ویژگیها و قابلیتها، کاهش هزینه تولید و …

دستورالعملهای فرایند تولید شامل:

 

 • دستورالعمل فرمدهی، جوشکاری، عملیات حرارتی، پوششدهی و ..
 •  دستورالعمل اختلاط، فرآوری و بهینه سازی
 •  روشهای استاندارد (SOP)
 •  دستورالعمل مراحل و نسبت اختلاط
 •  دستورالعمل یکپارچه سازی
 •  دستورالعمل تست های مخرب و غیر مخرب 

دانش مربوط به طراحی ادوات تولید ( از جمله ماشین های مخصوص، تجهیزات، ابزارها، قالبها و…)

 بانک اطلاعاتی طراحی های فعلی و قبلی شرکت و نسخه های قبلی محصول (شامل نمونه های اولیه، نمونه های آزمایشگاهی، پایلوت، و نیمه صنعتی)

 فهرست تامین کنندگان، مشتریان و قراردادهای آنها

 قرارداد پیمانکاران و میزان برونسپاری به آنها

 انبار مواد اولیه، تجهیزات، و ابزارهای مصرفی مورد نیاز

 فهرست تجهیزات و ماشین آلات تولید

 تجهیزات تست و آزمون

 مجوزها و گواهی تست و آزمون آزمایشگاه های مرجع

 گواهی رضایت کارفرما و مشتریان پیشین

 مستندات مربوط به استانداردهای محصول و خدمات

 مستندات دانش مربوط به خدمات مرتبط با محصول شامل تست و آزمون، نصب، راه اندازی و تعمیرات

 گواهی دوره های تخصصی گذرانده شده توسط کارکنان خط تولید

 تخصص کارکنان شرکت

میزان پیچیدگی ناشی از شرایط کاربری مندرج در استانداردهای خاص و یا سرویس های ویژه (از جمله استانداردهای هوایی، فضایی، دریایی، نظامی، نفت و گاز و پتروشیمی، پزشکی (کلاس خطر) ، و سرویس هایی مانند EX  وffshre service …،Crygenic Service ،Servic 

مرجع تمامی این اطلاعات کارگروه ارزیابی دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد
فروشگاه