دانش بنیان

نسبی بودن ارزیابی دانش بنیان

سطح بندی دانش بنیان
دانش بنیان مفهوم جدیدی است که این سال­ها توجه بسیاری از صنعتگران و پژوهشگران حوزه­های مختلف فناوری را به خود معطوف کرده است. حال این پرس مطرح است که این مفهوم چیست و در چه ابعادی قابل پیگیری و مشاهده است؟  سیاست­گزار مفهوم دانش بنیان را اینگونه توضیح می­دهد که: خلق یک محصول یا خدمت به پشتوانه سیر دانشی و یا توسعه یک فناوری یا دانش به نحوی که محل بروز و ظهور مشخصی دارد. تا بدین جا به نظر ماهیت خلق این مفهوم سرازیری دانش به دل صنعت را نشانه رفته و از طرفی می­ خواهد روح و جان صنایع نوپا با نطفه دانش شکل بگیرد. این موضوع...

ادامه مطلب

دانش بنیان

چرا دانش بنیان شویم؟

به نظر می­رسد هدف اصلی سیاست گزاران حوزه دانش بنیان، در هم تنیده شدن روح صنعت و دانش در یکدیگر و به تبع آن رشد و شکوفایی صنعت و پیشرفت کشور است، لذا در این راستا، سیاست گزار جهت سوق دادن شرکت ها برای تولید محصولات خود در بستر دانش و به تبع آن افزایش سطح فناوری محصولات و همچنین تشویق به تاسیس شرکت­های جدید دانش محور، حمایت ­هایی را از جنس تسهیل گری و آسودگی خیال فناوران فراهم کرده است، که از جمله آن­ها می توان به معافیت­های مالیاتی، بیمه­ای، گمرکی، توسعه­ ای و ... اشاره کرد.از طرفی هم اکنون دانش بنیان برای شرکت­ های صنعتی تبدیل به یک...

ادامه مطلب

دانش بنیان

دانش بنیان چیست؟

امروزه در دنیا فناوری به شکل های گوناگون تعریف و مورد ارزیابی قرار می گیرد که این تعاریف و ارزیابی ها خود  نمادی از پیشرفت و توسعه یافتگی صنایع محسوب می شود. در ایران نیز دانش بنیان نیز جزو همین تعاریف بوده و ارزیابی های متناظر آن مشخص کننده کم و کیف توسعه و پیشرفته بودن صنایع مختلف کشور است. دانش بنیان بررسی می کند تا یک محصول و یا خدمت تا چه  اندازه در بستر دانش و تحقیق و توسعه تولید شده و تیم فناور تا چه حد بر فرآیند تولید و ارائه خدمت مسلط است. هر چند این موضوع در خارج از ایران به صورت اتومات...

ادامه مطلب