معرفی کوتاه آنیل

مهمترین مشکلی که در اکثر شرکتها به چشم می خورد عدم معرفی درست و تمام و کمال مجموعه و توانمندی غیر تجاری آنهاست. این موضوع عمدتا ناشی از عدم وجود ساختار سیستمی و منسجم است که البته با توجه به زیست بوم صنعتی کشور محل ایراد نیست. اما آنچه آنیل را به حوزه مشاوره دانش بنیان وارد کرد، کمک و راهنمایی شرکتها برای معرفی هرچه بهتر و کاملتر خود بوده است. از طرفی آنیل سعی دارد یاری دهد تا شرکت ها بتوانند تا ساختار سیستمی را درون خود شکل دهند و تاثیرات شگرفی را در تولید و فروش و راندمان خود شاهد باشند. از اینرو با روی باز میزبان تمامی شرکتهای محترم صنعتی هستیم. در ابتدا پیشکش ما به شما جلسه رایگان جهت بررسی محصولات و پتانسیل سنجی شرکت شما و پاسخ به کلیه سوالات شماست. مسیر دانش بنیان شدن را به صورت شفاف برای شما ترسیم میکنیم و در صورت تمایل در این مسیر در کنار شما خواهیم بود.

چرا دانش بنیان شویم؟

از کجا بدانیم که آیا محصول دانش بنیان داریم یا خیر؟

برای این موضوع سه راه کلی پیشنهاد می شود. اول اینکه لیست محصولات دانش بنیان که هر سال منتشر می شود را بررسی کنید. دوم بررسی شرکت های مشابه که دانش بنیان شده اند. سوم مشاوره رایگان با آنیل .

چرا دانش بنیان شویم؟

در حال حاضر دانش بنیان یک برندی است که ذهنیت بسیاری از مخاطبان صنعت را تحت تاثیر قرار داده است و از طرفی مکانیزم های حمایتی دانش بنیان به گونه ای طراحی شده که کمک بسیار مهمی در جهت رشد و افزایش مقیاس صنایع خواهد کرد.

تمام دانستنی های دانش بنیان

انواع شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان در دو نوع کلی تقسیم بندی می شوند. نوپا و تولیدی. نوپا شرکت هایی هستند که عمدتا تازه تاسیس بوده و در سابقه فعالیت خود تا کنون اظهارنامه مالیاتی نداشته است. تولیدی نیز شرکت هایی هستند که فعالیت آنها عمدتا مسبوق به سابقه بوده و دارای اظهارنامه مالیاتی هستند.

ارزیابی دانش بنیان چند مرجله دارد؟

ارزیابی دانش بنیان سه مرحله کلی دارد. مرحله اول ارسال مدارک و مستندات حقوقی و مالی شرکت و معرفی چکیده فنی محصولات. مرحله دوم تکمیل پرسشنامه های و مستندات فنی و مرحله سوم بازدید حضوری.

شرط اول دانش بنیان: شرط مرحله تولید 

شرط مرحله تولید معبر ورود به فرآیند ارزیابی دانش بنیان است و در صورتی که احراز نشود فرآیند ارزیابی صورت نخواهد گرفت. یعنی محصول یا محصولات مورد نظر باید دارای حداقل یک نمونه آزمایشگاهی با عملکرد، خواص و کارایی مشخص باشد.

شرط دوم دانش بنیان: شرط سطح فناوری 

شرط سطح فناوری تعیین کننده رتبه فنی محصول و یا محصولات دانش بنیان است. سطح بندی دانش بنیان به طور کلی دارای 3 سطح است که در حقیقت میزان امتیازات شرکت ها بر اساس این سطح بندی مشخص می شود. ملاک این سطح بندی کاملا نسبی و به صورت پویا می باشد.

شرط سوم دانش بنیان: شرط تسلط بر دانش فنی 

شرط تسلط، شرط پایانی و فیلتر نهایی برای دانش بنیان یک شرکت است. در صورتی که این شرط احراز نشود ولو در صورت احراز دو شرط دیگر دانش بنیان نخواهد شد. شرط تسلط میزان اشراف بر دانش فنی طرحی، ساخت، پارامترهای تعیین کننده خواص، کارآیی در بخشهای کلیدی یک محصول یا خدمات است.

فروشگاه